۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات حمل بار</span>خدمات حمل بار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مفاهيم بازرگاني</span>مفاهيم بازرگاني
مالك و انواع واگنهاي باري
اطلاعات و اصلاحات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> حمل و نقل بين الملل</span> حمل و نقل بين الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه و تخفيفات حمل بار</span>تعرفه و تخفيفات حمل بار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه</span>تعرفه
تعرفه CIS
تعرفه TEA
تخفيفات
مقررات حمل بار بين المللي
كرايه حمل و نقل اعتباري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيند حمل كالاهاي صادراتي</span>فرآيند حمل كالاهاي صادراتي
تشكيل پرونده ،موافقت ها و تعهد مالي
درخواست واگن
كرايه حمل و نقل اعتباري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيند حمل كالاهاي صادراتي</span>فرآيند حمل كالاهاي صادراتي
تشكيل پرونده ،موافقت ها و تعهد مالي
درخواست واگن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيند حمل كالاهاي ترانزيتي و واردات</span>فرآيند حمل كالاهاي ترانزيتي و واردات
تشكيل پرونده موافقت و تعهد نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مسيرهاي حمل بار</span>مسيرهاي حمل بار
مبادي تخليه و بارگيري
مسيرهاي بين المللي و ترانزيت
نقشه راه آهن هاي منطقه eco
نقشه خطوط ريلي
Collapse خدمات مسافريخدمات مسافري
موقعيت و جانمايي(قطار،آژانس ،ايستگاه)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق مسافر</span>حقوق مسافر
مقررات مربوط به تاخيرات
شرايط استرداد بليط
مفقود شدن بليط
لغو حركت قطار
مقررات صدور بليط نيم بهاء
قطارهاي حومه اي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات آژانسهاي فروش بليط </span>خدمات آژانسهاي فروش بليط
پيگيري و ثبت اوليه مشخصات آژانس
ليست آژانسها
راهنماي خريد اينترنتي
راهنماي خرديد موبايلي
اطلاعات مربوط به حمل خودرو با قطار
خريد با مراجعه به آژانسها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل خودرو و توشه</span>حمل خودرو و توشه
مقررات حمل خودرو
مقررات حمل بار وتوشه
برنامه حركت قطارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه ها و مزايده ها</span>مناقصه ها و مزايده ها
مناقصه
مزايده
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك هاي مرتبط</span>لينك هاي مرتبط
نواحي راه آهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاركت و سرمايه گذاري</span>مشاركت و سرمايه گذاري
فرآيند و راهنماي سرمايه گذاري
فرآيند اخذ مجوز
مصوبات هيئت مديره شركت
فرصت هاي سرمايه گذاري
ثبت درخواست سرمايه گذاري
فرم استعلام ارزيابي فني
محورهاي 16 گانه سرمايه گذاري
دانلود كتاب
فرم نظرسنجي
Collapse منو افقي 1منو افقي 1
صفحه اصلي
ارتباط با ما
Collapse منو افقي2منو افقي2
رديابي واگن
پرسش هاي متداول
ملاقات عمومي
نشريات استانکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal